Станбено-деловен објект

Нов станбено-деловен објект во Скопје, оп. Аеродром.