Rofix 510

Основен малтер за внатрешни ѕидови, плафони и надворешни фасади со мал процент на влага. Пакување 25kg. Произвводител “Rofix”.

210 ден.
производител/потекло
Rofix
Пакување
25 kg