Rofix типли

Универзални типли со пластичен дел за монтажа засилен со влакна и челичен ексер за прицврстување на изолациски плочи. Производител “Rofix”.

10 ден.
производител/потекло
Rofix