Rofix Unigrund

Готов пигментиран грунд за изедначување и дополнителна хидроизолација на нееднакво впивачки подлоги. Грундот ја припремува основата за нанесување на завршен малтер. По неговото нанесување на подлога које е влажна или не е подготвена со предпремаз,  може уште првиот ден да ги уништи бактериите и алгите. Не е погоден за основи кои содржат гипс и гипсани глет маси. Пакување 21kg. Производител “Rofix”.

1 ден.
производител/потекло
Rofix
Пакување
21 kg