Серија Madreperla

400 ден. |m2
од 780 ден. |m2
производител/потекло
Herberia, Италија
Димензија
10x10 cm
Состав
Керамика
Пакување
0.72 m2
Класа
2