Фасадни системи


Фасадните решенија се оптимално решение за создавање на пријатна миркоклима во Вашиот дом. Со квалитетна и добро изведена фасада, создавате поздрав животен простор и заштедувате многу енергија што е особено значајно при високите енергетски сметки. Исто така, дава посебен карактер на домот или објектот кој го создавате. Во овој сегмент може да предложиме создавање и мешање на бои, со реален софтверски програм за да добиете одлична претстава за тоа како ќе изгледа фасадата во реалност.