Вработување

Ние во Мега Доо знаме дека деловниот успех всушност претставува успех на луѓето. Затоа се трудиме да ги вработиме, развиеме и да ги задржиме најдобрите таленти, како и во компанијата да направиме пријатно и потикнувачко работно опкружување кое ќе ги инспирира вработените во секојдневната работа. Заинтересираните кандидати може да го пополнат формуларот за вработување и да достават CV преку www.mega.com.mk, или на адресата ул. Јоско Илиевски б.б, 1300 Куманово.


Име и презиме

Порака

Закачи CV